Privacy Policy

Stichting Vrijwilligerscentrale Deventer, gevestigd aan Kleine Overstraat 73, 7411 JK te Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de website van Deef Deventer zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens verwerker:
Kleine Overstraat 73
7411 JK Deventer
info@deventerdoet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Vrijwilligerscentrale Deventer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de website van Deef Deventer en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een bericht te sturen via deze website, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Vrijwilligerscentrale Deventer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of (marketing) e-mails
 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren en u hierover kan informeren.

De informatie hebt u zelf verstrekt, door het invoeren van deze gegevens in een contactformulier en door het gebruik van onze website.

Het versturen van nieuwsbrieven en marketing e-mails, en het analyseren van uw surfgedrag doen wij op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming gedeeld met derden.


Geautomatiseerde emails
Stichting Vrijwilligerscentrale Deventer stuurt u geautomatiseerde notificatie emails, indien u zich hiervoor hebt ingeschreven. Afmelden voor deze notificaties kan onderaan de notificatie email zelf.

Er zijn geen consequenties aan verbonden wanneer u deze emails negeert of verwijdert.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Vrijwilligerscentrale Deventer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Uw aanmelding voor nieuwsbrieven en email notificaties bewaren we tot u zich zelf afmeld, zodat u gebruik kunt blijven maken van onze diensten.

Wanneer persoonsgegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, zal de wettelijke bewaartermijn worden gehanteerd.


Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Vrijwilligerscentrale Deventer deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw vraag of opdracht en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Hieronder wordt uitgelegd wat welke derden dit zijn.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.Stichting Vrijwilligerscentrale Deventer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Internationale verwerking
Uw gegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie (EU).


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Vrijwilligerscentrale Deventer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Vrijwilligerscentrale Deventer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Google Tag ManagerGoogle AnalyticsSentryFacebook and Intercom.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vrijwilligerscentrale Deventer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt alle verzoeken betreffende voornoemde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens sturen naar info@deventerdoet.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Vrijwilligerscentrale Deventer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Vrijwilligerscentrale Deventer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deventerdoet.nl